2 3 Mari Love : Մենք մահացանք
Մտքեր

Մենք մահացանք

By Thursday, December 15, 2011

-Սիրում եմ քեզ…


-Ձայնդ կտրի՛ր, լալկվիր…


-Սիրում եմ, հասկացի՛ր…


-Ձաաաաա՜յնդ… Ատում եմ, զզվում, նողկում…


-Մենք դեռ կարող ենք երջանիկ լինել:


-Ես երջանիկ եմ, որովհետև հեռացել եմ քեզնից:


-Փոքրիկ ես, հիմար ես:


-Ձայնդ կտրի՛ր… Ես երջանիկ եմ, ես երջանիկ եմ, ես երջանիկ եմ, ես երջանիկ եմ, ես երջանիկ եմ, ես երջանիկ եմ…


-Երջանիկ…


-Ես երջանիկ եմ, երջանիկ եմ, երջանիկ… 


-Ներիր…


-Ձյուն, երկինք, ծառեր, քամի, գոլորշի, սառույց, լռություն, լույսեր, երեկո, ձյուն…


-Ներիր…


-Ես երջանիկ չեմ, երջանիկ չեմ, չեմ… 


-Երջանիկ…


- Մի բան ասա… Ես երջանիկ չեմ, ես երջանիկ չեմ, ես երջանիկ չեմ, ես երջանիկ չեմ, ես երջանիկ չեմ, ես երջանիկ չեմ…


-Խելացի ես:


-Ես երջանիկ չեմ, որովհետև հեռացել եմ քեզնից:


-Մենք դեռ կարող ենք երջանիկ լինել:


-Ձա՜յնդ…


-Սիրում եմ, հասկացիր…


-…իսկ ես էլ չեմ սիրում…






Նույն թեմայի մեջ

3 մեկնաբանություն

  1. Hrashq er,lakonik u....... chgitem............hiaca........

    ReplyDelete
  2. im karciqov himarutyun er ))

    ReplyDelete
  3. Ամեն ոք ունի սեփական կարծիքն արտահայտեու իրավունք ^_^

    ReplyDelete